Regulamin Kwatery Arkadia

Rezerwacja pobytu jest równoznaczna ze znajomością i akceptacją Regulaminu Kwatery.

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich gości przebywających na terenie obiektu.
 2. Rezerwacja może być dokonana na piśmie, drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 3. Po dokonaniu rezerwacji, Gość zobowiązany jest do wpłacenia w ciągu 3 dni (słownie: trzy dni) od daty rezerwacji zadatku w wysokości 20% całkowitej opłaty za pobyt.
 4. Opłata za pobyt, zgodnie z wyliczeniem ustalonym podczas rezerwacji, dokonuje się w dniu przyjazdu lub następnego dnia.
 5. Niestawienie się Gościa w Arkadii do godziny 6:00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczny z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił Wynajmującego o zaistniałym fakcie (dla rezerwacji zadatkowanych).
 6. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu lub późniejszego przyjazdu/wcześniejszego wyjazdu opłaty nie podlegają zwrotowi.
 7. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu obiektu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa i innych osobach przebywających w obiekcie.
 8. Obiekt Arkadia może natychmiastowo wymeldować Gości, którzy podczas swojego pobytu rażąco naruszyli regulamin, zachowują się agresywnie lub wulgarnie, niszczę mienie obiektu lub mienie Gości.
 9. W przypadku wymeldowania Gościa, który rażąco naruszył Regulamin obiektu, obiekt nie zwraca opłaty za pobyt a Gościa obciąża za wyrządzone szkody.
 10. Dokwaterowanie dodatkowych osób do pokoju, bez wcześniejszego uzgodnienia z Gospodarzem, jest zabronione.
 11. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do 6:00 z wyjątkiem imprez okolicznościowych ustalonych wcześniej z gospodarzami.
 12. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien (zwłaszcza dachowych) i drzwi w momencie opuszczania pokoju.
 13. Gospodarz zastrzega sobie możliwość wejścia do pokoju podczas nieobecności Gości jeśli zajdzie nieprzewidziana potrzeba (ulewa, awaria instalacji, itp.)
 14. Trzymanie zwierząt w kwaterze bez uzgodnienia z Gospodarzem jest zabronione, w razie przyjazdu z pieskiem, Goście mają obowiązek sprzątania po swoim pupilu.
 15. W domu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, dozwolony jest w miejscach wyznaczonych na zewnątrz budynku.
 16. Na terenie posesji obowiązuje selektywna zbiórka odpadów. Pojemniki na poszczególne frakcje znajdują się w kuchni i miejscu wydzielonym na zewnątrz budynku.
 17. Gospodarz ma prawo pobierać kaucję zwrotną na czas pobytu w celu pokrycia ewentualnych kosztów zniszczeń.

Życzymy miłego wypoczynku!